Länsförsäkringar Stockholm

Länsförsäkringar Stockholm ville bli mer synliga och förflytta varumärke och agerande i Stockholm.

De gav oss förtroendet att stötta dem i utvecklingen av deras butiker i centrala lägen. De hade skapat ett nytt koncept med butiker som skulle ligga i affärslägen i stad och centrummiljö med hög trafik av människor. Butiksöppettider både vardagar och helger.

Vi jobbade med att designa vad kundernas butiksbesök skulle innehålla utifrån det nya konceptet och de KPI:er som företaget målsatt. Genom kundinsikt å ena sidan och medarbetarnas förutsättningar med företagskultur, organisation, belöningssystem och kompetens å andra sidan bidrog vi med underlag för ledningsbeslut.

Under 3 år arbetade vi med att träna och coacha medarbetare, chefer och affärsområdesledning.

Uppdragsgivare var Eva Allqvie och Mona Hagelberg Borg


Några av våra kunder

De som är nyfikna på att jobba tillsammans med oss får självklart referenser. Personer att kontakta för att förstå hur andra tycker om att jobba med oss på olika sätt.

Här följer några rader om några uppdrag. Vi har helt slumpmässigt valt ut en av våra kunder. Anna, Gerda och Johan på Bavaria har arbetat med oss sedan 2015. De berättar i en kort version om vad de upplever vad vi gjort för dem och hur det är att jobba med oss.

Se våra cases