01 Jan 2023

Indianhövdningens främsta uppgift

Ett lekfullt sätt att hitta nästa hövding

Jag läste en artikel om indianer och vad som var en av de viktigaste uppgifterna för indianhövdingen. Att hitta sin arvtagare, nästa hövding! Det i sig var inte det som fångade mitt intresse. Det var hur de själva beskrivit sin metod. De rörde sig i utkanten av var barnen lekte. De iakttog hur de lekte och vilka roller barnen omedvetet hade.

Vem var stark, lekfull, kreativ, undflyende, kommunikativ, stöttande, vägvisande? Han blandade sig ibland in i leken. Gav barnen olika uppgifter, i stort och smått. Ibland bad han andra att ge någon/några en liten extra ”puff” åt något håll med utmaningar och uppgifter. Allt bara för att se hur barnen valde att anta sig nya små ögonblick av beslut. Vilka alltid resulterade i beteenden och resultat. En hövding sa:

 ”Jag hittade min nästa hövding redan för 20 år sedan och jag har tränat honom i små steg ända sedan dess. Utan att någon, allra minst han själv visste om det”

Ett modigt beslut som gav resultat

Jag berättade om artikeln för en klok och modig kund och frågade honom hur han gjorde som VD. Han svarade att de har en ledarskapstrappa med olika utvecklingssteg och roller som arbetsmetodik för att vaska fram stjärnorna in i framtiden. Vi fortsatte våra diskussioner och nu tre år senare har företaget utmanat sig själva och börjat utföra indianhövdingens metod. Det krävdes mod att ge den unge medarbetaren med galen potential och drivkraft förtroende i uppgifter och roller som överstiger den ursprungliga logiken.

Men med ett medvetet ledarskap och stöd för den oslipade diamanten har den aktuella arbetsplatsen nått oanade resultat på anmärkningsvärt kort tid. Självklara och gamla strukturer har utmanats för att i samklang skapa tro på att testa med nyfikenhet. Ge människor utmaningar och låt dem testa, iaktta och reflektera tillsammans.