Träningsprogram

Vi skapar, genomför och följer upp utbildnings- och träningsprogram inom ledarskap, kommunikation, försäljning och service.

För att bli starkare och få bättre fysisk kondition behöver man träna kontinuerligt. Inte bara lyssna, skriva och träna lite vid ett tillfälle. Vi skapar företagsanpassade träningsprogram utifrån affärsmål, arbetssätt, roller och olika kompetensnivåer. Vi vill skapa så hög grad av verklighetsförankring och relevans för alla träningsprogrammets deltagare.

För att lusten och angelägenheten att lära och träna ska finnas måste de förstå varför och hur det kan ge både dem själva och företaget något positivt. Det måste vara kul och meningsfullt. Annars blir tiden och pengarna bortkastade.

Utifrån vårt arbetssätt hittar vi tillsammans med våra uppdragsgivare vad grupper och individer behöver få djupare förståelse för och förhålla sig till samt träna på.

Vi delar upp ordet kompetens i tre viktiga underliggande komponenter;
Kunskap – Vad saker innehåller, fakta, teorier och hur de kan användas.
Lust – Individens engagemangsnivå och meningsfullhet att ta till sig kunskap och träna upp sin förmåga att använda kunskapen i olika situationer. Men också att lära av sitt dagliga görande och de resultat som uppkommer av det.
Förmåga – Individens förmåga att använda kunskapen i olika situationer och förutsättningar i samspel med sin samlade kompetens.

Intresserad av vårt träningsprogram?

  Skicka er förfrågan!

  Namn
  E-post
  Telefonnummer
  Företag
  Ditt meddelande
  Jag godkänner Moment of truth behandling av mina personuppgifter.