Föreläsningar & workshops
Vi föreläser och genomför workshops för mindre och större grupper med målet att ge inspiration, nya insikter och kunskaper.

Vi anpassar alla föreläsningar och workshops utifrån våra kunders behov och önskemål och ämnen vi rör oss i är:

Ledarskap
Det kommersiella och kulturella ledarskapet betydelse nu och in i framtiden. De mjuka ledningsingrediensernas kraftfullhet för företagskulturen, stoltheten och framgång kommersiellt. Vad gör andra, hur gör vi och vad vill vi göra annorlunda in i framtiden?

Företagskultur
Företagets historia, nutid och framtid utifrån själ, idé, omvärld och mycket annat som påverkar. Historier som berättas för skapa förståelse för önskade beteenden och stolthet som är direkt kopplade till vision, värdegrund och affärsmål. Vad gör andra, hur gör vi och hur vi göra annorlunda in i framtiden?
    
Försäljning och service
Den sälj- och serviceresultatinriktade organisationen och teamet som föds ur företagskultur, arbetssätt och ledarskap.
Träningsprogram
Vi tränar in nya kunskaper så att det blir framgångsrika förmågor över tid med fokus på; Kommersiellt kulturledarskap, Ledarskap, Självledarskap, Service och försäljning

För att bli starkare och få bättre fysisk kondition behöver man träna kontinuerligt. Inte bara lyssna, skriva och träna lite vid ett tillfälle. Vi skapar företagsanpassade träningsprogram utifrån affärsmål, arbetssätt, roller och olika kompetensnivåer. Vi vill skapa så hög grad av verklighetsförankring och relevans för alla träningsprogrammets deltagare.

För att lusten och angelägenheten att lära och träna ska finnas måste de förstå varför och hur det kan ge både dem själva och företaget något positivt. Det måste vara kul och meningsfullt. Annars blir tiden och pengarna bortkastade.

Utifrån vårt arbetssätt hittar vi tillsammans med våra uppdragsgivare vad grupper och individer behöver få djupare förståelse för och förhålla sig till samt träna på.

Vi delar upp ordet kompetens i tre viktiga underliggande komponenter;
Kunskap – Vad saker innehåller, fakta, teorier och hur de kan användas.
Lust – Individens engagemangsnivå och meningsfullhet att ta till sig kunskap och träna upp sin förmåga att använda kunskapen i olika situationer. Men också att lära av sitt dagliga görande och de resultat som uppkommer av det.
Förmåga – Individens förmåga att använda kunskapen i olika situationer och förutsättningar i samspel med sin samlade kompetens.
Coaching
Vi ger nära individuellt stöd för insikt, lärande och utveckling utifrån vad du vill utveckla hos dig själv.

Klicka vidare för mera
En coachprocess utgår hela tiden utifrån individen och de förutsättningar hen har. Utgångspunkten är hela tiden i nuläget med den önskade målbilden. Vad vill hen utveckla i sitt sätt att vara, förhålla sig till, och vilka beteenden vill hen utveckla.

Oavsett coachens kompetens och erfarenhet så handlar det alltid om relation, personkemi och förtroende. Vi börjar med ett första samtal där vi nyfiket frågar och berättar för varandra så att vi vet om vi vill utvecklas tillsammans.

Vi arbetar fram ett kontrakt oss emellan så att vi är tydliga på mål, arbetssätt, roller och förväntningar på varandra. Mellan varje tillfälle så tränar hen enligt sin valda träningsplan. Hen får även en och annan hemuppgift för att fördjupa sig i utifrån delar hen behöver reflektera över. Och såklart kommer sms, mail och spontana samtal för att dela frustration och glädje vara en del av relation och process.
Design av kulturarbete och service management
Det krävs struktur och medvetna val i de kontaktpunkter och forum vi har inom företaget och med vår omvärld. Vad ska hända var och varför samt av vem, är ett arkitektarbete där vi leder och stöttar.

Mjuka och hårda ledningsverktyg har en starkt koppling till varandra. Vi konkretiserar vad som ska hända var, varför, av vem och när? Så att både ekonomiska mål uppfylls men också att varumärket och dess skillnad upplevs av både anställda, kunder och andra inblandade.

Olika företag har kommit olika långt. I vad man vet och är nyfiken på men också vilken insikt om vad man behöver utveckla i helhet och detaljer så att människor känner och gör annorlunda.

Olika kontaktpunkter och forum behöver olika saker. Verktygsstöd. Instruktioner. Utbildning och träning. Mål. Belöningssystem. Uppföljning. Lärande. Vi guidar dig och ditt företag i det designarbetet!
KONTAKTA OSS
REFERENSER
Moment of Truth AB
Flaxenviksvägen 41
184 63 Åkersberga
Telefon: 070-350 07 45

Email:
info@momentoftruth.se
Våra tjänster
Våra tjänster
Moment of Truth AB
Flaxenviksvägen 41
184 63 Åkersberga
Telefon: 070-350 07 45

Email:
info@momentoftruth.se
Föreläsningar & workshops
Vi föreläser och genomför workshops för mindre och större grupper med målet att ge inspiration, nya insikter och kunskaper.

Vi anpassar alla föreläsningar och workshops utifrån våra kunders behov och önskemål och ämnen vi rör oss i är:

Ledarskap
Det kommersiella och kulturella ledarskapet betydelse nu och in i framtiden. De mjuka ledningsingrediensernas kraftfullhet för företagskulturen, stoltheten och framgång kommersiellt. Vad gör andra, hur gör vi och vad vill vi göra annorlunda in i framtiden?

Företagskultur
Företagets historia, nutid och framtid utifrån själ, idé, omvärld och mycket annat som påverkar. Historier som berättas för skapa förståelse för önskade beteenden och stolthet som är direkt kopplade till vision, värdegrund och affärsmål. Vad gör andra, hur gör vi och hur vi göra annorlunda in i framtiden?
    
Försäljning och service
Den sälj- och serviceresultatinriktade organisationen och teamet som föds ur företagskultur, arbetssätt och ledarskap.
Träningsprogram
Vi tränar in nya kunskaper så att det blir framgångsrika förmågor över tid med fokus på; Kommersiellt kulturledarskap, Ledarskap, Självledarskap, Service och försäljning

För att bli starkare och få bättre fysisk kondition behöver man träna kontinuerligt. Inte bara lyssna, skriva och träna lite vid ett tillfälle. Vi skapar företagsanpassade träningsprogram utifrån affärsmål, arbetssätt, roller och olika kompetensnivåer. Vi vill skapa så hög grad av verklighetsförankring och relevans för alla träningsprogrammets deltagare.

För att lusten och angelägenheten att lära och träna ska finnas måste de förstå varför och hur det kan ge både dem själva och företaget något positivt. Det måste vara kul och meningsfullt. Annars blir tiden och pengarna bortkastade.

Utifrån vårt arbetssätt hittar vi tillsammans med våra uppdragsgivare vad grupper och individer behöver få djupare förståelse för och förhålla sig till samt träna på.

Vi delar upp ordet kompetens i tre viktiga underliggande komponenter;
Kunskap – Vad saker innehåller, fakta, teorier och hur de kan användas.
Lust – Individens engagemangsnivå och meningsfullhet att ta till sig kunskap och träna upp sin förmåga att använda kunskapen i olika situationer. Men också att lära av sitt dagliga görande och de resultat som uppkommer av det.
Förmåga – Individens förmåga att använda kunskapen i olika situationer och förutsättningar i samspel med sin samlade kompetens.
Coaching
Vi ger nära individuellt stöd för insikt, lärande och utveckling utifrån vad du vill utveckla hos dig själv.

Klicka vidare för mera
En coachprocess utgår hela tiden utifrån individen och de förutsättningar hen har. Utgångspunkten är hela tiden i nuläget med den önskade målbilden. Vad vill hen utveckla i sitt sätt att vara, förhålla sig till, och vilka beteenden vill hen utveckla.

Oavsett coachens kompetens och erfarenhet så handlar det alltid om relation, personkemi och förtroende. Vi börjar med ett första samtal där vi nyfiket frågar och berättar för varandra så att vi vet om vi vill utvecklas tillsammans.

Vi arbetar fram ett kontrakt oss emellan så att vi är tydliga på mål, arbetssätt, roller och förväntningar på varandra. Mellan varje tillfälle så tränar hen enligt sin valda träningsplan. Hen får även en och annan hemuppgift för att fördjupa sig i utifrån delar hen behöver reflektera över. Och såklart kommer sms, mail och spontana samtal för att dela frustration och glädje vara en del av relation och process.
Design av kulturarbete och service management
Det krävs struktur och medvetna val i de kontaktpunkter och forum vi har inom företaget och med vår omvärld. Vad ska hända var och varför samt av vem, är ett arkitektarbete där vi leder och stöttar.

Mjuka och hårda ledningsverktyg har en starkt koppling till varandra. Vi konkretiserar vad som ska hända var, varför, av vem och när? Så att både ekonomiska mål uppfylls men också att varumärket och dess skillnad upplevs av både anställda, kunder och andra inblandade.

Olika företag har kommit olika långt. I vad man vet och är nyfiken på men också vilken insikt om vad man behöver utveckla i helhet och detaljer så att människor känner och gör annorlunda.

Olika kontaktpunkter och forum behöver olika saker. Verktygsstöd. Instruktioner. Utbildning och träning. Mål. Belöningssystem. Uppföljning. Lärande. Vi guidar dig och ditt företag i det designarbetet!
KONTAKTA OSS
REFERENSER
Föreläsningar & workshops
Vi föreläser och genomför workshops för mindre och större grupper med målet att ge inspiration, nya insikter och kunskaper.

Vi anpassar alla föreläsningar och workshops utifrån våra kunders behov och önskemål och ämnen vi rör oss i är:

Ledarskap
Det kommersiella och kulturella ledarskapet betydelse nu och in i framtiden. De mjuka ledningsingrediensernas kraftfullhet för företagskulturen, stoltheten och framgång kommersiellt. Vad gör andra, hur gör vi och vad vill vi göra annorlunda in i framtiden?

Företagskultur
Företagets historia, nutid och framtid utifrån själ, idé, omvärld och mycket annat som påverkar. Historier som berättas för skapa förståelse för önskade beteenden och stolthet som är direkt kopplade till vision, värdegrund och affärsmål. Vad gör andra, hur gör vi och hur vi göra annorlunda in i framtiden?
    
Försäljning och service
Den sälj- och serviceresultatinriktade organisationen och teamet som föds ur företagskultur, arbetssätt och ledarskap.
Träningsprogram
Vi tränar in nya kunskaper så att det blir framgångsrika förmågor över tid med fokus på; Kommersiellt kulturledarskap, Ledarskap, Självledarskap, Service och försäljning

För att bli starkare och få bättre fysisk kondition behöver man träna kontinuerligt. Inte bara lyssna, skriva och träna lite vid ett tillfälle. Vi skapar företagsanpassade träningsprogram utifrån affärsmål, arbetssätt, roller och olika kompetensnivåer. Vi vill skapa så hög grad av verklighetsförankring och relevans för alla träningsprogrammets deltagare.

För att lusten och angelägenheten att lära och träna ska finnas måste de förstå varför och hur det kan ge både dem själva och företaget något positivt. Det måste vara kul och meningsfullt. Annars blir tiden och pengarna bortkastade.

Utifrån vårt arbetssätt hittar vi tillsammans med våra uppdragsgivare vad grupper och individer behöver få djupare förståelse för och förhålla sig till samt träna på.

Vi delar upp ordet kompetens i tre viktiga underliggande komponenter;
Kunskap – Vad saker innehåller, fakta, teorier och hur de kan användas.
Lust – Individens engagemangsnivå och meningsfullhet att ta till sig kunskap och träna upp sin förmåga att använda kunskapen i olika situationer. Men också att lära av sitt dagliga görande och de resultat som uppkommer av det.
Förmåga – Individens förmåga att använda kunskapen i olika situationer och förutsättningar i samspel med sin samlade kompetens.
Coaching
Vi ger nära individuellt stöd för insikt, lärande och utveckling utifrån vad du vill utveckla hos dig själv.

Klicka vidare för mera
En coachprocess utgår hela tiden utifrån individen och de förutsättningar hen har. Utgångspunkten är hela tiden i nuläget med den önskade målbilden. Vad vill hen utveckla i sitt sätt att vara, förhålla sig till, och vilka beteenden vill hen utveckla.

Oavsett coachens kompetens och erfarenhet så handlar det alltid om relation, personkemi och förtroende. Vi börjar med ett första samtal där vi nyfiket frågar och berättar för varandra så att vi vet om vi vill utvecklas tillsammans.

Vi arbetar fram ett kontrakt oss emellan så att vi är tydliga på mål, arbetssätt, roller och förväntningar på varandra. Mellan varje tillfälle så tränar hen enligt sin valda träningsplan. Hen får även en och annan hemuppgift för att fördjupa sig i utifrån delar hen behöver reflektera över. Och såklart kommer sms, mail och spontana samtal för att dela frustration och glädje vara en del av relation och process.
Design av kulturarbete och service management
Det krävs struktur och medvetna val i de kontaktpunkter och forum vi har inom företaget och med vår omvärld. Vad ska hända var och varför samt av vem, är ett arkitektarbete där vi leder och stöttar.

Mjuka och hårda ledningsverktyg har en starkt koppling till varandra. Vi konkretiserar vad som ska hända var, varför, av vem och när? Så att både ekonomiska mål uppfylls men också att varumärket och dess skillnad upplevs av både anställda, kunder och andra inblandade.

Olika företag har kommit olika långt. I vad man vet och är nyfiken på men också vilken insikt om vad man behöver utveckla i helhet och detaljer så att människor känner och gör annorlunda.

Olika kontaktpunkter och forum behöver olika saker. Verktygsstöd. Instruktioner. Utbildning och träning. Mål. Belöningssystem. Uppföljning. Lärande. Vi guidar dig och ditt företag i det designarbetet!
NÅGRA CASE
Alla våra uppdrag är företagsspecifika och ett samarbete startar alltid med en ordentlig genomlysning så att vi kan skapa en gemensam målbild för samarbetet.
Våra tjänster

Moment of Truth AB
Flaxenviksvägen 41
184 63 Åkersberga

Telefon: 070-350 07 45
Email:
info@momentoftruth.se

Föreläsningar & workshops
Vi föreläser och genomför workshops för mindre och större grupper med målet att ge inspiration, nya insikter och kunskaper.

Vi anpassar alla föreläsningar och workshops utifrån våra kunders behov och önskemål och ämnen vi rör oss i är:

Ledarskap
Det kommersiella och kulturella ledarskapet betydelse nu och in i framtiden. De mjuka ledningsingrediensernas kraftfullhet för företagskulturen, stoltheten och framgång kommersiellt. Vad gör andra, hur gör vi och vad vill vi göra annorlunda in i framtiden?

Företagskultur
Företagets historia, nutid och framtid utifrån själ, idé, omvärld och mycket annat som påverkar. Historier som berättas för skapa förståelse för önskade beteenden och stolthet som är direkt kopplade till vision, värdegrund och affärsmål. Vad gör andra, hur gör vi och hur vi göra annorlunda in i framtiden?
    
Försäljning och service
Den sälj- och serviceresultatinriktade organisationen och teamet som föds ur företagskultur, arbetssätt och ledarskap.
Träningsprogram
Vi tränar in nya kunskaper så att det blir framgångsrika förmågor över tid med fokus på; Kommersiellt kulturledarskap, Ledarskap, Självledarskap, Service och försäljning

För att bli starkare och få bättre fysisk kondition behöver man träna kontinuerligt. Inte bara lyssna, skriva och träna lite vid ett tillfälle. Vi skapar företagsanpassade träningsprogram utifrån affärsmål, arbetssätt, roller och olika kompetensnivåer. Vi vill skapa så hög grad av verklighetsförankring och relevans för alla träningsprogrammets deltagare.

För att lusten och angelägenheten att lära och träna ska finnas måste de förstå varför och hur det kan ge både dem själva och företaget något positivt. Det måste vara kul och meningsfullt. Annars blir tiden och pengarna bortkastade.

Utifrån vårt arbetssätt hittar vi tillsammans med våra uppdragsgivare vad grupper och individer behöver få djupare förståelse för och förhålla sig till samt träna på.

Vi delar upp ordet kompetens i tre viktiga underliggande komponenter;
Kunskap – Vad saker innehåller, fakta, teorier och hur de kan användas.
Lust – Individens engagemangsnivå och meningsfullhet att ta till sig kunskap och träna upp sin förmåga att använda kunskapen i olika situationer. Men också att lära av sitt dagliga görande och de resultat som uppkommer av det.
Förmåga – Individens förmåga att använda kunskapen i olika situationer och förutsättningar i samspel med sin samlade kompetens.
Coaching
Vi ger nära individuellt stöd för insikt, lärande och utveckling utifrån vad du vill utveckla hos dig själv.

Klicka vidare för mera
En coachprocess utgår hela tiden utifrån individen och de förutsättningar hen har. Utgångspunkten är hela tiden i nuläget med den önskade målbilden. Vad vill hen utveckla i sitt sätt att vara, förhålla sig till, och vilka beteenden vill hen utveckla.

Oavsett coachens kompetens och erfarenhet så handlar det alltid om relation, personkemi och förtroende. Vi börjar med ett första samtal där vi nyfiket frågar och berättar för varandra så att vi vet om vi vill utvecklas tillsammans.

Vi arbetar fram ett kontrakt oss emellan så att vi är tydliga på mål, arbetssätt, roller och förväntningar på varandra. Mellan varje tillfälle så tränar hen enligt sin valda träningsplan. Hen får även en och annan hemuppgift för att fördjupa sig i utifrån delar hen behöver reflektera över. Och såklart kommer sms, mail och spontana samtal för att dela frustration och glädje vara en del av relation och process.
Design av kulturarbete och service management
Det krävs struktur och medvetna val i de kontaktpunkter och forum vi har inom företaget och med vår omvärld. Vad ska hända var och varför samt av vem, är ett arkitektarbete där vi leder och stöttar.

Mjuka och hårda ledningsverktyg har en starkt koppling till varandra. Vi konkretiserar vad som ska hända var, varför, av vem och när? Så att både ekonomiska mål uppfylls men också att varumärket och dess skillnad upplevs av både anställda, kunder och andra inblandade.

Olika företag har kommit olika långt. I vad man vet och är nyfiken på men också vilken insikt om vad man behöver utveckla i helhet och detaljer så att människor känner och gör annorlunda.

Olika kontaktpunkter och forum behöver olika saker. Verktygsstöd. Instruktioner. Utbildning och träning. Mål. Belöningssystem. Uppföljning. Lärande. Vi guidar dig och ditt företag i det designarbetet!
Våra tjänster

Alla våra uppdrag är företagsspecifika och ett samarbete startar alltid med en ordentlig genomlysning så att vi kan skapa en gemensam målbild för samarbetet.

Moment of Truth AB
Flaxenviksvägen 41
184 63 Åkersberga

Telefon: 070-350 07 45
Email:
info@momentoftruth.se