Moment Of Truth startades 2002 utifrån en vision om att skapa en mer meningsfull och rolig vardag i det vi kallar sanningens ögonblick.
LÄS MER
Föreläsningar & Workshops
Tränings-
program
Coaching
Design av kulturarbete och Service Management

Engagerad och utvecklande företagskultur

Vi hjälper dig att forma en sund, framgångsrik kultur som ger kraft åt syfte och mål.
”Vi läser, Vi frågar. Vi provocerar. Vi sätter oss in och förstår. Men vi litar inte på allt vad som sägs eller skrivs.”
VILKA ÄR VI
Moment of Truth AB
Flaxenviksvägen 41
184 63 Åkersberga
Telefon: 070-350 07 45

Email:
info@momentoftruth.se
”Vi läser, Vi frågar. Vi provocerar. Vi sätter oss in och förstår. Men vi litar inte på allt vad som sägs eller skrivs.”
VILKA ÄR VI
Moment Of Truth startades 2002 utifrån en vision om att skapa en mer meningsfull och rolig vardag i det vi kallar sanningens ögonblick.
LÄS MER
Engagerad och utvecklande företagskultur
Vi hjälper dig att forma en sund, framgångsrik kultur som ger kraft åt syfte och mål.
Föreläsningar & Workshops
Tränings-
program
Coaching
Design av kulturarbete och Service Management
Moment of Truth AB
Flaxenviksvägen 41
184 63 Åkersberga
Telefon: 070-350 07 45

Email:
info@momentoftruth.se

Moment of Truth startades 2002 utifrån en vision om att skapa en mer meningsfull och rolig vardag i det vi kallar sanningens ögonblick.

Föreläsningar & Workshops
Tränings-
program
Coaching

Design av kulturarbete
och Service Management

VILKA ÄR VI
Vi hjälper dig att forma en sund, framgångsrik kultur
som ger kraft åt syfte och mål.
Engagerad och utvecklande företagskultur
Vi läser, Vi frågar. Vi provocerar. Vi sätter oss in och förstår.
Men vi litar inte på allt vad som sägs eller skrivs.

Moment of Truth AB
Flaxenviksvägen 41
184 63 Åkersberga

Telefon: 070-350 07 45
Email:
info@momentoftruth.se

Moment Of Truth startades 2002 utifrån en vision om att skapa en mer meningsfull och rolig vardag i det vi kallar sanningens ögonblick.

Föreläsningar & Workshops
Tränings-
program
Coaching

Design av kulturarbete och Service Management

Moment of Truth AB
Flaxenviksvägen 41
184 63 Åkersberga

Telefon: 070-350 07 45
Email:
info@momentoftruth.se

Vi hjälper dig att forma en sund,
framgångsrik kultur som ger kraft
åt syfte och mål.

Engagerad och utvecklande företagskultur
VILKA ÄR VI

Vi läser, Vi frågar. Vi provocerar.
Vi sätter oss in och förstår.
Men vi litar inte på allt vad som
sägs eller skrivs.